Unge barn og begynneropplæring

FoU-gruppen Unge barn og begynneropplæring er nyopprettet og samler ulike forskningsprosjekter knyttet til barn i småskolealder og begynneropplæring.

Avdelingen har også prosjekter vedrørende begynneropplæring og barn i småskolealder innenfor andre FoU-grupper. Et eksempel på dette er prosjektet FLEBBS - FLErspråklige Barn i Barnehage og Skole, som er organisert under FoU-gruppen Flerspråklig oppvekst og utdanning. FLEBBS-prosjektet har følgende innhold: