Utviklingsprosesser i lærende organisasjoner (Learning organizations)

Utviklingsprosesser i lærende organisasjoner er en tverrfaglig FOU-gruppe ved Avdeling for lærerutdanning. Vi forsker og bidrar til å utvikle utviklingsprosesser i lærende organisasjoner som grunnskolen, videregående skole, høyskoler og lignende. Forskningen legger til grunn både kritiske og normative perspektiv på utviklings- og endringsprosesser, med fokus på profesjon og fagdidaktikk i engelsk, naturfag og matematikk. Vi fokuserer på både prosess-, struktur- og resultatkvalitet som også innebærer resultater i forhold til overgripende og helhetlige mål for skole og utdanning.

Her er noen eksempler på temaer vi har jobbet og vil jobbe med:

Vi er stadig på jakt etter gode prosjekter i samarbeid med praksisfeltet og andre høgskoler. Ta gjerne kontakt med vår FOU-gruppeleder for en uformell prat dersom du har en ide.

Våre forskere er tilknyttet disse internasjonale nettverkene; Young Language Learner Network, Scandinavia Science Cluster (INTERREG) og Justice Through Education (Nordic Centre of Excellence).