Internasjonalisering i lærerutdanningene

Se også HiØs sider om studier i utlandet

Denne siden er under arbeid!

Her finner du informasjon om mulighetene for praksis eller studier i utlandet for lærerstudenter

Hvorfor er det bra å integrere studier i utlandet i utdanningen din?

Enten du skal arbeide i offentlig sektor eller i næringslivet, så vil internasjonal erfaring fra studier og/eller praksis gi deg en kompetanse som framtidige arbeidsgivere etterspør. Norge er et flerkulturelt samfunn, og vi trenger grunnskolelærere og barnehagelærere som kan kommunisere og bygge relasjoner også der det et kulturelle og språklige utfordringer. I tillegg gir slik internasjonal erfaring deg også spennende og viktig faglig inspirasjon, samtidig som du får en unik sjanse til å utvide dine perspektiver som menneske. 

Foto fra en av skolene i Malawi: Johnny Leo Johannesen

Internasjonal praksis

MALAWI

Du kan søke om å bli med på internasjonal praksis 5 uker i Malawi, Afrika . Praksis her gjennomføres i vårsemesteret  for  grunnskolelærerstudenter i  2. årstrinn  og barnehagelærerstudenter i 3. årstrinn. Vanligvis søker man i vårsemesteret, i mai, året før man reiser ut. Søkerne velges ut bl.a. etter søknad, vurdering av studiesituasjon og inntrykket etter intervju.

Dette er en spennende mulighet til å oppleve hvordan det er å jobbe sammen med malawiske lærere på barnehage/skoler i et av verdens fattigste land. Din innsats er svært viktig for utviklingen av samarbeidsskolene våre. Studentene kan søke Lånekassen om støtte til reiseutgiftene med stipend og utvidet lån. Det er mulig å jobbe inn egenandelen til andre utgifter i samarbeid med en av praksisskolene våre. 

THAILAND

Vi arbeider med å organisere prsksistilbud for en gruppe studenter i THailand. Dette blir trolig et tilbud for PPU-studenter fra våren 2016. Mer info kommer.....

Studier i utlandet

Når kan grunnskolelærerstudenter reise ut?

GLU-studentene kan best reise ut i sitt fjerde studieår, enten ett  eller begge semestrene. Dette året er det mulig å integrere inntil 30 stp med skolerelevant fag, slik at man lettere kan finne studiemuligheter ute. Men man kan også ta skolefagstudier, dersom de godkjennes som tilsvarende  norske studier.
Det er mulig å ta inntil 60 stp. ved våre samarbeidsinstitusjoner. Dersom studenter ønsker å reise ut i det tredje studieåret , kan dette også drøftes med studieleder og internasjonal koordinator. Søknadsfrister finner du på HiØs internasjonaliseringssider.
Det er lurt å ta kontakt med oss på avdelingen i god til, slik at vi kan planlegge dette sammen.

Når kan barnehagelærerstudenter reise ut?

Barnehagelærerstudenter kan best reise ut i høstsemesteret i  det tredje studieåret. I dette semesteret skal studentene ha fordypningsstudier på 30 stp. Aktuelle studier i utlandet kan være pedagogisk og faglig ledelse i barnehager, interkulturelle studier eller studier på andre barnehagefaglige  temaområder. Vi kan hjelpe til med å finne egnde studier og sørge for at de er forhåndsgodkjent som del av barnehaglærerutdanningen.

Søknadsfrister finner du på HiØs internasjonaliseringssider. Det er lurt å ta kontakt med oss på avdelingen i god til, slik at vi kan planlegge dette sammen.

Hvor kan studentene reise?

Queensland University of Technology, Brisbane, Australia  -     VIA University College, Danmark -  University College of Northern Denmark (Ålborg, Danmark)  -   Universidad de Zaragoza  , Spania -  Nelson Mandela Metropolitan University , Sør Afrika -   Pacific Lutheran University , USA  -   Cardinal Stritch University , USA  -  Augsburg College, Minneapolis , USA - University of Newcastle , England - University of New Brunswick, Saint John og Fredericton , Canada - Marnix Academie University for Teacher Education , Belgia -

Queensland University of Technology, Brisbane, Australia  -   Pacific Lutheran University , USA - Marnix Academie University for Teacher Education , Belgia

Hvor kan du henvende deg hvis du har spørsmål?

Kontaktperson: Odd Eriksen, 69215122 eller 99281002 - e-post: odd.eriksen@hiof.no

For ytterligere informasjon:              Internasjonalt kontor ved HiØ