Historikk LU

Halden var tidlig ute og etablerte tilbud i spesialpedagogikk allerede i 1969 som den 4. lærerskole i landet.
Lærerutdanningen startet med om lag 100 studenter i midlertidige lokaler i 1963. I 1971 kom den 3-årige allmennlærerutdanninga inn i faste former og fra samme år ble førskolelærerutdanning etablert ved lærerskolen i Halden. Skolens virksomhet ble samlet på Remmen fra 1973 og to år etter ble som det første sted i landet,  PPU etablert ved lærerskolen. Fra 1994 ble lærerskolen slått sammen med annen høgskoleutdanning i distriktet og ble til Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold. Ett år senere ble Senter for kompetanseutvikling (SKUT) etablert som en del av avdelingen. Senteret er i dag skilt ut som en egen enhet. I dag omfatter avdelingen en rekke utdanninger og fag.