Praksisinfo barnehagelærerutdanningen

Sentrale oversikter

Sentrale dokumenter

Vurderingsskjemaer mm.

Nyttige dokumenter og internettsider

Forsknings- og utviklingsarbeid

Les om forsknings- og utviklingsarbeidet/kunstnerisk utviklingsarbeid ved Avdeling for lærerutdanning, deriblant avdelingens 10 forskergrupper og høgskolens institusjonelle satsingområde SKuL - skole, kunnskap & lærerutdanning.