Praksisseminar/skoleledermøter i grunnskolelærerutdanningene studieåret 2017/2018(Nettsiden blir fortløpende oppdatert)

Plan for praksis for GLU 1-7 (oppdatert 05.07.2017), inkludert vurderingskjema
Plan for praksis for GLU 5-10 (oppdatert 05.07.2017), inkludert vurderingskjema

Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold søker samarbeidspartnere som vil inngå en fireårig samarbeidsavtale om praksisopplæring for grunnskole- og barnehagelærerstudenter.

 Vi inviterer til et informasjonsmøte!

 ONSDAG 13.desember 2017 kl.9:15-12:00

 Aud Max, HiØ studiested Halden (Remmen)

Her finner dere søknadsdokumentene
Se her for mere informasjon fra møteSkoleledermøter

Våren 2017 vil skoleledermøte finne sted fredag 28. april fra kl. 12.00-15.00 på VIP-rommet. 
PP-presentasjon om de nye femårige lærerutdanningene. 

Informasjon fra skoleledermøte 6. november 2015 hvor temaet var: Vurdering for læring.
Program 
PP- Folkvang
PP- Torp/Torsnes 1
PP- Torp/Torsnes 2
PP- Cicignon
PP- Pel-GLU 
PP- Engelsk-GLU 
PP- Norsk-GLU
PP- Matematikk-GLU 
PP- Kroppsøving-GLU 

Informasjon om prosjekt skoleovertakelse

Oversikt over praksisuker/kull studieåret 2017/2018
17MAGLU Uke: 37 og 42 høst 2017 Uke: 9, 10 og 11 vår 2018
16GLU      Uke: 42, 43 og 44 høst 2017 Uke: 3, 4 og 5 vår 2018
15GLU      Uke: 38, 39 og 41 høst 2017 Uke: 5, 6 og 7 våren 2018
14GLU                                                      Uke: 3 og 4 våren 2018

Møtedatoer mm. studieåret 2017/2018(Disse vil bli oppdatert så fort som mulig)

Nærmere informasjon om program, møtelokale etc. sendes alle berørte praksislærere og skoleledere ca. en uke før hvert møte.

Det er ingen påmelding til praksisseminarene. I henhold til samarbeidsavtalen venter vi at alle praksisskoler stiller med én praksislærer/representant for hver praksisgruppe.

Uke  kl. 12.00-15.00
Eget informasjonsmøte med skoler som har lærere som vil være praksislærere for første gang.

Informasjonsmøte for nye praksislærere og rektorer dato? kl. 12.00-15.00.
Rom:
PP informasjon praksisskoler

Fronter
Fronterbroen som ble brukt tidligere er avviklet. Praksislærere som skal ha tilgang til kullrom får brukerkonto ved Høgskolen i Østfold. Denne registreringen blir gjort fortløpende i forbindelse med avtalene om praksisgrupper mellom skolene og Høgskolen i Østfold. Brukernavn og passord får man ved å kontakte IT-vakt. Innlogging på Fronter finner du her: hiof.no/fronter. (Det hender at nettleseren husker siste innlogging til Fronter. En anbefalt arbeidsregel er å bruke forskjellig nettleser for innlogging til din grunnskole og høgskolen.)

Praksisseminarer HØST 2017(Vil bli oppdaret så fort som mulig)

Uke 36 Onsdag 6. september (praksis gjennomføres i uke 37 og 42)
Praksisseminar for
17MAGLU1-7: Rom:kommer kl: 09.15-14.00 Program   
17MAGLU5-10: Rom: F1-058 kl: 09.15-14.00 Program  

Uke se under for informasjon
Praksisseminar for 16GLU1-7 og 16GLU5-10 (praksis gjennomføres i uke 42-44)

16GLU1-7: Egene invitasjoner til praksislærerseminar blir sendt ut fra Kristine Høeg Karlsen der vil det fremkommer informajon om program, rom og tid. Halvparten av gruppene møter onsdag 6 september den andre halvparten møter onsdag 20. september.

16GLU5-10 Praksisseminar gjennomføres onsdag 27. september uke 39
Kl. 09.30 - 14.00 
Rom:E1-037 Program 

Uke 36
Praksisseminar for 15GLU1-7 og 15GLU5-10 (praksis gjennomføres i uke 38, 39 og 41)
Dato: onsdag. 6 september.
15GLU1-7 Rom: D1-057 Program
15GLU5-10 Rom: D1-058 Gruppe A: Studenter med valgfag RLE Program
15GLU5-10 Rom: Kommer straks Gruppe B: Studenter med valgfag KHV og Naturfag Program 
PP-fra møtene    Oppgaver knyttet til Plan for praksis


14GLU Gjennomfører praksis uke 3 og 4 våren 2018 som skoleovertakelse på Gimle skole (1-7) og Haugeåsen ungdomsskole (5-10)

Praksisseminarer VÅR 2018

Uke 
Praksisseminar for 16GLU1-7 (Praksis gjennomføres i uke 3-5)
16GLU1-7 kl. Rom:  Program

Uke   
Praksisseminar for 15GLU1-7 og 15GLU5-10 (praksis gjennomføres i uke 5-7)
15GLU1-7: Studentene har selv ansvaret for å kontakte praksislærer og avtale et møte i forkant av praksisperioden.
15GLU5-10: Studentene har selv ansvaret for å kontakte praksislærer og avtale et møte i forkant av praksisperioden. 

Forsknings- og utviklingsarbeid

Les om forsknings- og utviklingsarbeidet/kunstnerisk utviklingsarbeid ved Avdeling for lærerutdanning, deriblant avdelingens 10 forskergrupper og høgskolens institusjonelle satsingområde SKuL - skole, kunnskap & lærerutdanning.