Praksisseminar/skoleledermøter i master grunnskolelærerutdanning studieåret 2017/2018 (Nettsiden blir fortløpende oppdatert)

Plan for praksis Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

Plan for praksis Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10

Uke 36 Onsdag 6. september (praksis gjennomføres i uke 37 og 42)
Praksisseminar for
17MAGLU1-7: Rom:kommer kl: 09.15-14.00 Program   
17MAGLU5-10: Rom: F1-058 kl: 09.15-14.00 Program 

Uke 6 Onsdag 7. februar (praksis gjennomføres i uke 9, 10 og 11)
Praksisseminar for
17MAGLU1-7: Rom: D1-058 kl: 10.00 - 14.00 Program
17MAGLU5-10: Rom:F1-058 kl: 10.00 - 14.00 Program