Ressursside PPU

Oversikt praksisperioder for de forskjellige PPU kullene:

Kull Høst 2018
Vår 2019
Høst2019
Vår 2020
PPU heltid 18/19 uke 43-47 uke 5-7 og 9-11
PPU deltid 17/19 ikke praksis uke 5-7 og 9-11
PPU deltid 18/20 uke 43-48 ikke praksis

ikke praksis

6 uker
PPU-yrkesfag 17/19 5 dager praksis på ungdomsskole uke 5-7 og 9-10 (vgs)
PPU-yrkesfag 18/20 uke 43-47 (vgs) 5 dager praksis på ungdomsskole 5 dager praksis på ungdomsskole 5 uker vgs

Oversikt over studiesamlinger studieåret 2017/2018

Kull
Studieplan            
Emnebeskrivelser for praksis
Heltid 2017 Studieplan Emnebeskrivelse periode 1 heltid
Emnebeskrivelse periode 2 heltid
Deltid 2016: Studieplan Emnebeskrivelse periode 1 deltid høst 2016
Emnebeskrivelse periode 2 deltid vår 2018
Deltid 2017 Studieplan
Emnebeskrivelse periode 1, høst 2017
Emnebeskrivelse periode 2, vår 2019
Yrkesfag 2016: Studieplan Emnebeskrivelse periode 1 høst 2016
Emnebeskrivelse periode 2 vår 2018
Yrkesfag 2017 Studieplan Emnebeskrivelse for praksis yrkesfag, høst 2017

Generell informasjon:
Ny forskrift om rammeplan for Praktisk pedagogisk utdanning
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
Rammeplan for PPU yrkesfag
Utsetter krav om Mastergrad
Nasjonale retningslinjer for PPU utdanninger

Informasjon for praksis-skoler:
Praktisk informasjon for praksislærere
Lønnskjema for praksislærer
Lønnsskjema for hovedkontakt
Praksisrapport/vurderingsskjema for praksisskolen (wordformat)
Praksisrapport/vurderingsskjema for praksisskolen (pdf format)
Informasjon om godtgjøring for praksislærer

(NB! Vurderingsskjema fylles ut av praksislærer/hovedkontakt etter endt periode - og underskrives av hovedkontakt og student, rapport sendes gjerne elektronisk av hovedkontakt/praksislærer til HiØ v/Anne-Marit Brække og med kopi til aktuell student senest to uker etter siste praksisdag)
 
Informasjon for studenten:
Den didaktiske relasjonsmodell
Retningslinjer for refusjon av reiseutgifter i praksis

Informasjon for faglærer HiØ:
Faglærerrapport.doc
Faglærerrapport.pdf

Henvendelser vedrørende praksis i Praktisk pedagogisk utdanning:
E-post til Programkonsulent Anne-Marit Brække
Studieleder Alf Rolin

Ved bekymring/problemer i praksis
Ved problemer i praksis vedrørende skikkethet eller andre akutte saker kontaktes studieleder Alf Rolin direkte på enten tlf/sms på 975 09 421 eller på mail alf.rolin@hiof.no

Forskning- og utviklingsarbeid

Les om forsknings- og utviklingsarbeidet/kunstnerisk utviklingsarbeid ved Avdeling for lærerutdanning, deriblant avdelingens 10 forskergrupper og høgskolens institusjonelle satsingområde SKuL - skole, kunnskap & lærerutdanning.