Nasjonale senter for kvalitet i opplæring

Kunnskapsdepartementet har opprettet 8 nasjonale senter, som har nøkkelroller for å utvikle kvalitet i opplæringen. De 8 senterne er:

Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO), Høgskolen i Oslo og Akershus
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret), Høgskolen i Østfold
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS), Høgskolen i Bodø
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Universitetet i Stavanger
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa (Matematikksenteret), NTNU
Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret), Universitetet i Oslo
Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret), Høgskulen i Volda
Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret), Høgskolen i Sør-Trøndelag

Mandat/tildelingsbrev og Utdanningsrektoratets beskrivelse av de ulike sentrene.